Fiske

Havområdet utenom Osen fjordcamping er meget egnet for havfiske. Området er kjent for stor fisk, og vi organiserer gjerne havfisketurer.

Vi har mulighet til å leie havfiskebåten:
“Ørnin”

[Bilder kommer]

“Ørnin” er sertifisert for 11 personer


Det er også gode muligheter for:

  • Sjøfiske
  • Elvefiske etter laks og ørret
  • Ferskvannsfiske
  • Krabbefiske
  • Fiske i Normelandsfossen
  • Fiske i Steinsdalselva

For fiske i Steinsdalselva må man kjøpe fiskekort på www.Inatur.no